Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci/prenajímateľ

SaLiD s. r. o.
Kamenná ulica 1735/13
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 52409082
DIČ: 2121012718

Osobné údaje

Súbory cookies

Táto webová stránka ukladá súbory cookies. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Odovzdávanie osobných údajov

Prípady, pri ktorých odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Doručenie tovaru: za účelom doručenia objednaného tovaru odovzdávame vaše údaje dopravcovi. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Ukladane osobných údajov v našej databáze

Ako prevádzkovateľ spracúvame, v databáze ukladáme vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Zhromažďujeme tieto osobné údaje:

 • Identifikačné a kontaktné údaje (titul, meno, priezvisko adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefonický kontakt)

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Objednávka rezervácie termínu a darčekovej poukážky

Objednávky rezervácie a darčekovej poukážke na Zážitkovú noc v dome na strome je možné realizovať na webovej stránke www.nastrome.sk

Cena

Cena prenájmu a darčekovej poukážky je uvedená na webovej stránke www.nastrome.sk v záložke cenník.

Platba

 • Bankovým prevodom – po odoslaní rezervácie príde zákazníkovi na jeho e-mail faktúra, ktorú je pod príslušným variabilným symbolom potrebné uhradiť do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.
 • Prostredníctvom GP webpay (platbobná brána SLSP. Môžete zaplatiť kartami VISA,VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club).

Garancia rezervácie

Rezerváciu termínu v dome na strome je platná až po prijatí 100% platby na náš účet. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do dátumu splatnosti (do 5 dní od vystavenia), bude automaticky rezervácia zrušená a termín uvoľnený.

Podmienky prenájmu domu na strome

Check-in / Check-out

V deň príchodu je check-in od 14.30 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.

Dodacie a platobné podmienky

Prenajímateľ sa zaväzuje:

 • Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • Umožniť užívať dom na strome počas celého pobytu, na základe uhradenej faktúry
 • Zabezpečiť donášku raňajok do domu na strome

Nájomca sa zaväzuje:

 • Zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu
 • Dodržiavať bezpečnostné pokyny a podpísať Prehlásenie o dodržiavaní bezpečnostných pokynov
 • Rešpektovať Návštevný poriadok – NP Nízke tatry ( vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 11/2004 z 9.decembra 2004)

Deti

Vstup detí do domu na strome je samozrejme povolený, ale len v sprievode svojho zákonného zástupcu, alebo inej dospelej osoby, ktorá má za dieťa plnú zodpovednosť.

Domáce zvieratá

Domáce zvieratá nie sú počas pobytu v dome na strome povolené.

Kapacita

Kapacita domu na strome je určená pre 5 osôb. Pri naplnení kapacity 5 osobami však doporučujeme pre lepší komfort, aby aspoň jedna osoba bola dieťa.

Storno podmienky a reklamácie

 • Pri zrušení rezervácie 22 a viac dní pred príchodom bude vrátených 100% zaplatenej sumy alebo je možné zmeniť termín rezervácie podľa obsadenosti v aktuálnej sezóne.
 • Pri zrušení rezervácie 21-6 dní pred príchodom sa účtuje storno vo výške 50% zaplatenej sumy, alebo je možné zmeniť termín rezervácie podľa obsadenosti v aktuálnej sezóne.
 • Pri zrušení rezervácie 5 dní pred príchodom sa účtuje storno vo výške 100% zaplatenej sumy. Meniť termín rezervácie nie je možné.

Reklamácie je možné vybaviť telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 na telefónnom čísle +421 944 266 078) alebo e-mailom (info@nastrome.sk)

PDF verzia tohto dokumentu